Beginners

Met de cursus beginners 1 en beginners 2 bereikt u niveau A1 van het Europees Referentiekader. U bent dan in staat om een eenvoudig gesprek te voeren en makkelijke Spaanse teksten te lezen.

 

Beginners 1 

De cursussen beginners 1  zijn bedoeld voor mensen die nog niet eerder Spaanse les hebben gevolgd en voor mensen die een basis niveau in de Spaanse taal willen ontwikkelen. De cursussen corresponderen met cursusniveau A.1.1. van het Europees Referentiekader (ERK).

Beginners 1a  is elke maandag van 20:00 tot 21:15 uur en Beginners 1b is elke woensdag van 18:30 tot 19:45.

Deze cursussen bestaan uit 13 lessen.

  • Prijs: € 200,- exclusief materiaal en inclusief BTW.
  • Materiaal: Con gusto Nieuw deel 1 (tekst- en oefenboek)
  • De cursussen beginnen in de week 37 vanaf maandag 12 september.

Beginners 2

De cursussen beginners 2 zijn bedoeld voor degene die al een basiscursus Spaans heeft gevolgd.  Wij behandelen Con Gusto Nieuw deel 1, unidad 6 tot 12.  De cursus correspondeert met cursus niveau A.1 van het Europees Referentiekader (ERK).

Beginners 2a is elke woensdag van 20:00 tot 21:15 en beginners 2b is elke donderdag  20:00uur tot 21:15 en bestaat uit 13 lessen.

  • Prijs: € 200,- exclusief materiaal en inclusief BTW.
  • Materiaal: Con Gusto Nieuw deel 1 (tekst- en oefenboek)
  • De cursussen beginnen in de week 38 van 19 september.